de    |    en    |    fr    |    no

BYGNINGSFYSIKK OG BÆREKRAFT
filosofivarmeisolering og energieffektivitetlydisoleringbrannsikkringbærekraft

Filosofien omkring bærekraft

En viktig del av Bollinger+Grohmann sin filosofi er at hvis man skal lykkes med arbeidet med bærekraft, må dette forankres i en helhetlig og gjennomgående tenkning i utviklingen av fremtidens arkitekturkonsepter. Nøkkelen til suksess er at bærekraftsdimensjonen tas med inn i prosjektenes tidligfaser. For oss betyr det at bærekraft implementeres ved hjelp av tverrfaglighet, at alle fag spiller på lag.

I tillegg til å påvirke det ytre miljø positiv, bygger vår bærekraftsfilosofi på at brukerne skal få oppleve gode innemiljø. Bærekraft mener vi også må stå sentralt i valg av materialer og konstruksjoner, alt knyttet til forskrifter og ulike nasjonale og internasjonale sertifiseringsordning, slik som BREEAM, LEED og DGNB.

Bollinger+Grohmann har grundig kompetanse og erfaring i å lede prosjekteringsgrupper ved hjelp av bærekraftskoordinatorer og rådgivere innen bærekraft.

Energieffektivitet

Bollinger+Grohmann tilbyr prosjekteringstjenester innenfor nasjonale og internasjonale energistandarder, dette gjelder både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Gjennom denne prosessen har vi hele tiden tett interaksjon og oppfølging med oppdragsgiver og arkitekter, fra arkitektkonkurranser til bygningen tas i bruk. Vi påtar oss gjerne hele den energetiske planleggingen. Som eksperter i energieffektivisering og sertifisert passivhusplanlegging gir vi faglige råd innen optimalisering av energiforbruk.

Komplekse planleggingsoppgaver og bygningsfysikkdetaljer støtter vi med detaljerte beregninger og to- og tredimensjonale simuleringer av kuldebroberegning og termodynamisk rom- og bygningssimulasjon.

Bygningssimulering

Gjennom termisk-dynamisk byggsimulering støtter vi energikrevende bygninger allerede i tidlig planleggingsfase, eksempelvis under design og planlegging.

Der hvor byggets bruksrelaterte og klimatiske rammebetingelser inngår, kan vi med bygningssimulering gjennomføre dynamiske beregning av bygningens termiske og energetiske atferd. Resultatet er avhengig av termiske størrelser, slik som rom- og overflatetemperaturer, oppvarmingsbehov og kjølelaster.

Bollinger+Grohmann gjennomfører termisk-dynamisk simulering, som bidrar til å sikre kvalifiserte beslutningsprosesser. Eksempler er optimalisering av glasskonstruksjoner og solavskjerming og temperaturanalyse under ekstreme værforhold.

Lydisolering

Innen lydisolering har vi et komplett tjenestetilbud innen lydmålinger til bruk i planleggingen av optimalt støyvern. Vi deltar i planlegging og vi realiserer prosjekter i alle standarder for alle typer bygninger. Dette gjelder både nybygg og eksisterende bygg, fra minstestandard i henhold til gjeldende standard til høyeste standarder. Vi foretar også målinger av støykilder innen samferdsel og industri. 

Ved hjelp av tredimensjonale simuleringer gjennomfører vi inngående beregninger av støynivået slik at støyvernet blir best mulig, samtidig som investeringskostnadene kan reduseres til et minimum.

Romakustikk

Bollinger+Grohmann har solid kompetanse innen romakustisk i alle faser, fra utredning til detaljprosjektering. Vi påtar oss oppdrag innen nybygg og eksisterende bygningsmasse, fra eneboliger til store næringsbygg.

Praktisk beregner vi etterklangstid, gjennomfører romakustiske simuleringer knyttet til kartlegging av støy, romakustikk og lydisolering i henhold til gjeldende standarder. Dessuten assisterer vi i utvalg av materialer som benyttes til optimalisere romakustikk.

Brannprosjektering

Bollinger+Grohmann bistår innen alle aspekter ved brannforebygging. I samråd med myndigheter og brannvesen planlegger og utfører vi brannsikringssystemer. Dette gjennomfører vi for å tilfredsstille byggherrens og arkitektens ønsker og behov, og best mulig etterkomme de bygningsrettslige forskriftene, - samtidig som vi bidrar til å redusere kostnadsrammen. I tillegg til brannkonsepter tilby vi utviklingen av brannsikringsplaner som visualiserer strukturelle og anleggstekniske tiltak.

Bærekraftige konstruksjoner

Våre tjenester innen bærekraftig konstruksjon omfatter rådgivning og utvikling av individuelt tilpassede bærekraftstrategier i planleggingsprosessen, inkludert arkitektkonkurranser.

Bollinger+Grohmann støtter byggeprosjekter som er vurdert i henhold til nasjonale og internasjonale miljøsertifiserte byggsystemer. Selskapet tilbyr ekspertise innen sertifiseringssystemene BNB (Bærekraftig Bygningsvurdering System for Federal Buildings of the BMUB), DGNB (tysk bærekraftig bygningsråd), BREEAM (NOR) (Building Research Establishment Environmental Assessment Method (Norwegian Adaption) og LEED (Ledelse i energi og Environmental Desgin). Våre tjenester inkluderer også analyser av utslippsrelaterte miljøpåvirkninger og ressursforbruk og livssyklusvurderinger og -kostnader.

18. oktober 2021

NYON – Gradient - Passerelle

Start of Construction in Nyon

After winning the launched competition for two 300-metre-long pedestrian bridges in Nyon together with Exploration architecture, the construction work for the bridge Nyon-Prangins has started.

The project is part of an environmental and social concept and thus serves to reduce mobility-related C02 emissions. The bridge is scheduled for completion in 2023.

©Explorations architecture, Bollinger+Grohmann, Marti-Baron et Xavier Veilhan, perspecteur « Luxigon »

12 October 2021

Parametric Engineering - From material performance to form optimization

Sascha Bohnenberger, Managing Director of Bollinger+Grohmann Melbourne, speaks on the occasion of the lecture series on advanced technologies and optimisation in architecture and design.

Date: 12 October 2021
Time: 5:00 pm Sydney Time / 8:00 am CET
Join via Zoom for free below

12. octobre 2021

Bruther / Arc en rêve

From Thursday, October 14th at 6.30 p.m, we will have the pleasure of discovering and rediscovering the fabulous work of the agency Bruther whose exhibition "Engine, action, form" traces the work of Stephanie Bru and Alexandre Thériot. It takes place in Bordeaux at arc en rêve center of architecture until February 20th, 2022.

Bollinger+Grohmann is collaborating with Bruther on the Frame project - media house - in Brussels and brings its expertise regarding the structural design.

Photo credit : Artefactorylab and Maxime Delvaux

October 2021

Wanted: Support for the B+G team

Are you interested in joining the B+G team?
We are always looking for committed and qualified employees.

4 - 7 October 2021

Steelweek+: "Metalle im Bau – Innovativ und zirkulär"

After the successful "steelday 2018", the Swiss Centre for Steel Construction (SZS) is organising this year's "steelweek+" with four exciting sessions, which will be streamed live from a studio in Zurich between 12 and 1.30 p.m. each day.

Our colleague Daniel Pfanner will support the session "Ästhetisch & Nachhaltig" with his keynote speech "Fassaden - Schönheit versus Nachhaltigkeit?" (Façades - beauty versus sustainability?) and will then take part in a round of talks where questions from the participants will be recorded from the chat and discussed in the expert panel in the studio.

1 October 2021

wienwood21 Pris: Ilse Wallentin Haus

This years wienwood prize was given to four outstanding timber buildings in Vienna and among the winners is the seminar centre Ilse Wallentin Haus at the University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)! 78% of the four floored building is made out of wood, resulting in low CO2 emissions during the construction and operation.

Bollinger+Grohmann supported with structural engineering.

Photo: Hertha Hurnaus

28. september 2021

B+G in the rankings of "Séquence Bois" for low-carbon construction

This year, in addition to the ranking of architectural firms, the French magazine Séquences Bois also honours specialist planners who invest in low-carbon construction, especially with regard to the implementation of construction methods using materials such as wood, stone, clay, hemp, straw or recycled materials.

Bollinger+Grohmann is ranked 20th in the list of planning firms active in the field of low-carbon construction. In another list of the most productive planning offices in low-carbon construction, B+G ranks 8th!

21. september 2021

Nominated for the Brussels Architecture Prize 2021

For its first edition, the Brussels Architecture Prize jury nominated the TONDO footbridge into the "small intervention" category. It's for both its functional and structural qualities, as well as its shape this project was selected.

16. september 2021

Wald City at Artocène

During the contemporary art festival "Artocène 2021" in Chamonix-Mont-Blanc, the office Wald.City installed its flexible housing unit "Proto-Habitat" at the city limits. The project combines low-carbon construction with sustainable living and consists of a wooden structure built on site that can be easily assembled, disassembled and extended. The basic module is 45 square metres and can accommodate one to three people and can be extended to a space of up to 120 square metres.

B+G provided technical support for the project in terms of construction.

7 September 2021

“Årets Bygg 2020”: Deichman Bjørvika

The five-storey Deichman Bjørvika library at Oslo’s waterfront was awarded “Årets Bygg 2020” (Building of the Year). Key factors in the jury's final decision were beside the outstanding architectural solutions by the architects from Atelier Oslo and Lundhagem as well as the sustainable production which reduced the CO2 emissions during construction by 40%.

Bollinger+Grohmann Oslo was responsible for the structural and façade engineering.

Photo: Photo: Einar Aslaksen / Pudder Agency

6 September 2021

Lecture: Building in the system in existing and new buildings - as a concept for sustainability

Christoph Gengnagel, B+G Berlin gives a lecture as part of the online seminar of the "Bildungstage 2021 im IKzB at the Information and Competence Centre for Future-Oriented Building (IKzB) - Serielles Bauen – kostengünstig, sozial, klimaneutral?".

23 - 27 August 2021

IASS Annual Symposium and Spatial Structures Conference 2020/21

This year, the 7th International Conference on Spatial Structures will take place from 23 - 27 August as a joint virtual event with the IASS annual symposium.

Manfred Grohmann is chairing Wednesday's Morning session S35 "Hangai Prize Applicants 1" at 9.00-10.15 am (UK time).

Sessions 48 and 58 "The future of structural design - symbiosis in architecture and structural engineering 1+2", by chairmen Klaas de Rycke (Bollinger+Grohmann Paris) and Lars De Laet (University of Brussels) take place on two consecutive days. On Wednesday, 25 August, Afternoon sessions-2, 16.45-18.00 pm (UK time) and on Thursday, 26 August, Morning sessions-2, 10.30.-11.45 am (UK time).

Bollinger+Grohmann is supporting the conference as an Event Partner.

19 August 2021

The Public Library of the Year award: Deichmanske Bibliotek

The Deichman Library in Oslo has been named the world’s best new public library. The Public Library of the Year award is presented annually by the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) in collaboration with the Danish software company Systematic A/S.

Bollinger+Grohmann Oslo was responsible for structural and façade engineering.

Photo: Photo: Einar Aslaksen / Pudder Agency

August 2021

NAX report 2021: International timber construction

The second NAX report 2021 focuses on international timber construction.
As NAX sponsor, Bollinger+Grohmann was asked to report on its many years of experience in international timber construction projects.

July 2021

Research project: MY-CO SPACE pavilion

The MY-CO SPACE pavilion was designed through a collaborative research project between the Technische Universität Berlin (Prof. Dr. Vera Meyer), Universität der Künste Berlin (WM Christian Schmidts) and Hochschule Bochum - Bochum University of Applied Sciences (Prof. Sven Pfeiffer) with structural support from Bollinger+Grohmann, has been completed and is part of the current exhibition “TinyBe - Living in a Sculpture” in the Metzlerpark in Frankfurt.
The exhibition runs until 26 September 2021.

Photo © Prof. Sven Pfeiffer

July 2021

1st prize: Neubau Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf

Congratulations to Auer Weber for the first prize in the competition. Bollinger+Grohamn Stuttgart supported the architects in terms of structural engineering.

The depot marks an important entrance to the city. In future, the project unites all the necessary buildings and areas under one landscape roof. Its concise form is developed from the functional framework conditions and its location in the landscape space. The light rail depot is scheduled to be completed in 2026.

©Auer Weber / Sabine Heine Illustration

June 2021

2nd prize: Federal Environment Agency

Congratulations on the 2nd price for the refurbishment and replacement of a laboratory and administration building for the Federal Environment Agency (UBA) in Berlin.

The Munich team of Bollinger+Grohmann supported the architects for this very innovative and sustainable competition with a structural concept of a hybrid concrete-timber using cross-laminated and composite timber-concrete slabs.

Visualisation ©Nickl & Partner

1. juni 2021

«Fluid Bodies»

3 years ago, Bollinger+Grohmann joined the artistic research project «Fluid Bodies» under the direction of Klaus Bollinger at the University of Applied Arts Vienna. The research project aimed to challenge the conventional formwork concepts about concrete and the pre-existing assumptions about the material and its abilities. Models and objects in various sizes where produced with a series of methods spanning over many disciplines such as architecture, fashion design, structural design and sculpture.

To celebrate the end of the project, the research team opens the doors to the public for a one-day exhibition at the Wotruba-Atelier in Vienna where they completed their last workshop.

1 June 2021, 16:00
Rustenschacherallee 2-4
1020 Vienna

21 May 2021

First prize: Reinventing Cities Milan

We are happy about the first place in the competition MoLeCoLa promoted by Comune di Milano and C40 Cities, Reinventing Cities.

This impressive result was possible thanks to the multidisciplinarity and integrated design and the collaborative work between all team members under the leadership of Park Associati and Hines Italy: Habitech - Distretto Tecnologico Trentino, ESA | engineering, consultancy & sustainability, BollingerGrohmann, MIC - Mobility In Chain, Baggio Marilena Greencure, Irs - Istituto per la Ricerca Sociale, Schneider Electric, A2A CALORE & SERVIZI S.R.L., Wood Beton S.p.a., Ammlex - Amministrativisti Associati.

Photo: Park Associati

April 2021

ERFURT - BUGA 2021

The Bundesgartenschau in Erfurt has opened end of April and the lift with the 27m long, very light and narrow connecting walkways is in operation. The walkways connect the free-standing elevator tower with the mighty bastion wall. On the city side, the small platform at the elevator tower offers a great view towards the cathedral square and the historic centre.

Architecture: Schulitz Architects
Structural Engineering: Bollinger+Grohmann

Photo: Schulitz Architects

April 2021

SOMNIUM featured in "Stahlbau"

As part of the extension of the Johannes Kepler Universität in Linz, we were in charge of the structural engineering of the SOMNIUM, a free-form platform on the highest building on the campus. The viewing terrace, which is spatially framed by a trellis for future vegetation, serves as a remote oasis of relaxation for campus visitors.

Now the project is featured in the April issue of "Stahlbau" by Ernst und Sohn, Berlin. The authors are Thomas Schaumberger and Arne Hofmann from Bollinger+Grohmann Vienna.

27 April 2021

Competitionline Ranking 2020

The competitionline-Ranking is the only architects' ranking in the German-speaking world that is based exclusively on competition results. Once a year, the competitionline editorial team evaluates all the competition results published on competitionline.com and creates the ranking of the most successful offices from them.

We are very pleased about the good rankings of our office in the following categories:

3rd place in the category STRUCTURAL ENGINEERS
6th place in the category CIVIL ENGINEERS
3rd place in the category BUILDING PHYSICS

April 2021

2nd place in competition: NICE HQ, Oderzo

"Nice Headquarter" is designed as a high-tech building. The key characteristics are the transparency and lightness of the façades and the roof, which is a monolithic element that opens and closes according to the sun position and weather conditions. It provides a dynamic and flexible space for the inner courtyard.

A set of integrated lights enhances the building's perception at night, maintaining a high level of visibility and a sober profile blending with the surrounding environment.

Bollinger+Grohmann was responsible for structural and façade engineering.

©Photo: Park Associati and Bollinger+Grohmann

12. April 2021

Stefan Polónyi (1930–2021)

We received the sad news that Stefan Polónyi has passed away on April 9.

Stefan Polónyi was a leading builder, master teacher, inventor, pioneer and role model. His exemplary contribution in science, teaching and practice strengthened the self-image of engineers and consistently enhanced constructive interaction between architects and engineers. We will miss him. Our thoughts are with his family.

Photo: Benedikt Kraft

1 April 2021

Green & Blue Building Award

The Ilse Wallentin-Haus is the recent timber construction at the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU). The project received the Green & Blue Building-Award in the category “Project” for the focus on sustainability during the development as well as for the use of recyclable & renewable materials.

Client: BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Architect: SWAP Architekten, Delta Projektconsult
Structural Engineer: Bollinger+Grohmann

Congratulations to the entire project team!

30 March 2021

International Competition in Sicily: Finalist

Our project was one of the 5 finalists in the International Competition for the new Administrative Centre of the Sicilian Region. It was great to participate in such a challenging and innovative project! Congratulations to the whole team:

Studio Transit, Studio Valle Progettazioni, Studio Faraone, Studio Cangemi, United Consulting, Bollinger+Grohmann, Gae Engineering, Studio A&P architettura del paesaggio with Eleonora Tomassini, Vamirgeoind, Fabio Roncato


Image: HERE S.r.l. with ENGRAM

March 2021

Riedbergallee Student Residence: Process

The timber structure of the 5-story student residence (timber and concrete hybrid) is rising in high speed. The prefabricated CLT wall and slab elements, which span up to approx. 8 m, arrive with all necessary openings and milled slots for the service pipes and are mounted next to the buildings concrete cores and compartment walls. Together with Ferdinand Heide Architects from Frankfurt we started planning in early 2018 and were responsible for the structural engineering (LP1 to LP6) and building physics (LP1 to LP7).

Photo: Kai Laumann

February 2021

AIT Award Finalist 2020

The AIT awards are one of the largest competitions for architecture and interior design in the world. The Frankfurt Pavilion by schneider+schumacher and Bollinger+Grohmann was among the finalists in the category Retail/Fair.

The iconic building was constructed for the first time at the Frankfurt Book Fair in 2018 and returned again as the venue for events with authors and industry experts from all over the world in 2019. The space-defining structure was generated and optimized by the team, taking into account architectural, structural and static criteria using genetic algorithms.

15 February 2021

"WOOD. Change the present. Build the future."

After one year of research on timber structures, Bollinger+Grohmann and Park Associati are working on a publication to collect all the information. How did we get the results of our research on wood? We combined our expertise through the applied exercise of re-engineering.

February 2021

Fritz-Kissel-Siedlung, Frankfurt: Process

The speedy construction process in Frankfurt's Fritz-Kissel-Siedlung is impressive. After the building permit was granted in September 2020, the first tenants moved into the apartments in mid-December.

Since several construction steps happen at the same time, you can follow every timber module addition phase on the construction site.

Bollinger+Grohmann was already in charge of the feasibility study for fire protection and the structural design for the extension in 2017. We are now responsible for the entire fire protection concept and the structural engineering for the existing structures.

January 2021

Second Annual USGlass Design Awards: Recognition for MoMA NY

We are happy to share that our project "Extension of The Museum of Modern Art", has been recognized in the Second Annual USGlass Design Awards, winning in the low- to mid-rise construction category.

As part of the façade team with FRENER & REIFER , Bollinger+Grohmann were responsible for the structural analysis, building physics proofs, design-assist, construction document phase, workshop and assembly planning of the façade.

January 2021

Digital Media House of the "Rundfunk Berlin-Brandenburg"

After Baumschlager Eberle Architekten won the Berlin-Brandenburg Broadcasting rbb "Digital Media House and Campus Development" project in summer 2020, Bollinger+Grohmann were chosen as planners for structural engineering, façade engineering and building physics.

The new building will combine cross-media working and production processes, moreover intensify the cooperation of radio, online and television.

Visualization: rbb/Baumschlager Eberle Architekten

21 January 2021

Architizer A+Firm Awards 2021: Distinction

The A+Firm Awards spotlight engineers and professionals from the AEC sector.
We are very pleased that Bollinger+Grohmann has been selected as one of the five Finalists in the Best Engineering Firm category!

December 2020

FOUR Frankfurt: Construction progress

After the start of the special foundation civil engineering in 2019, FOUR, our large-scale construction site has reached the foundation pit in partial cover construction. The reinforcement of the first-floor slab section has been laid and from now on it will go up parallel to the basement levels with the high-rise buildings.
Together with our ARGE partner Werner Sobek Frankfurt, we congratulate all those involved in the project on reaching this milestone.

15 January 2021

Opening Tondo in Brussels

On Thursday 14 January 2021, the footbridge Tondo officially opened in Brussels.

Designed by Office KGDVS, the "spatial element" connects the House of Representatives’ offices with its recent extensions, the new Forum Building, on the other side of the Leuvensestraat. It can be described as a stiff disc, the roof, on which the floor hangs with a minimal presence of structure.

Bollinger+Grohmann has been responsible for the structural engineering.

14 January 2021

B+G Brussels has just moved!

New year, new office, same nice team now in Rue de la Loi, Wetstraat 26, 1040 Brussels.

We look forward to meeting you there very soon!

14 January 2021, 4 pm - 5 pm

BAU Online 2021: Book presentation "Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Klimaschutz“

In March, the new handbook "Sustainability, Resource Efficiency and Climate Protection" is going to be published by Ernst & Sohn. The aim is to summarise the current state of the art for civil engineers and the construction industry with constructive solutions for planning and building and to provide assistance and orientation.

December 2020

"Architektur fertigen. Konstruktiver Holzelementbau."

The new Triest Verlag publication has been available in bookshops for two weeks. The book focuses on design and planning strategies with regard to their professional practice.

In the contribution about "Digital Design - Hacking the digital chain", our colleague Agnes Weilandt introduces the method of parametric design and uses several project examples to show how the design can emerge in a system of synchronous design, technical feasibility and production.

December 2020

Project office in Milan

Bollinger+Grohmann has a second location in Italy with a project office in Milan from January 2021. The key contact is Tommaso Pagnacco. As branch manager, he will be working in close cooperation with Stefano Cammareri as managing director of Bollinger+Grohmann Ingegneria S.r.l.

We are already engaged with well-known Milanese architects on challenging projects, in the field of research and development and on competitions as well. We are now looking forward to new and exciting opportunities.

Image: Alberto Feltrin

24. November 2020

2nd Annual Symposium Ingenieurbaukunst – Design for Construction

On 24 November 2020, the 2nd Symposium called Ingenieurbaukunst - Design for Construction takes place and the motto is "Climate protection, resource efficiency and what's next?".

Christoph Gengnagel (Bollinger+Grohmann | UDK Berlin) participates together with Uwe Heiland, SEH Engineering at 14:30 in the panel discussion "The increase of high tech is low-tech".

The entire event will be broadcasted online from the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities.

24 November 2020

The Interdisciplinary Academic Center of the Digital Cultures in Nantes won the Equerre d'Argent in the "Activities" category.

Architects: LIN en collaboration avec F.au

November 2020

Daniel Pfanner in DBZ podcast and November issue

The DBZ team discusses within the DBZ podcast relevant questions about architecture, construction technology and building practice. Daniel Pfanner talks in the DBZ podcast and the November issue about "the ideal façade" in the course of the expert talk by the "NEXT Expertenforum" alongside with Rudi Scheuermann, Director and Global Leader Building Envelope Design from Arup and Benedikt Kraft, deputy editor-in-chief of DBZ in the Next Studio in Frankfurt.

Picture ©Benedikt Kraft / DBZ

October 2020

Deichman vant Betongtavlen

The Norwegian award "Betongtavlen" is given to buildings in which concrete is used in an ecologically, aesthetically and technically outstanding way.
The library was designed by the architects Lund Hagem Arkitekter and AtelierOslo. Bollinger+Grohmann is responsible for structural engineering.

©Picture Einar Aslaksen / Pudder Agency

10 November 2020

Emporis Skyscraper Award

This is the twentieth time that the Emporis High-Rise Award. The 164 m high Leeza SOHO Tower in Beijing takes 2nd place and Frankfurt's Omniturm is in 9th place and is 190 m high.

We are happy to have been involved in the planning of these exceptional buildings. Congratulations to the design teams led by Zaha Hadid Arch. and BIG for these awards.

15 October 2020

Idea Conference 2020

Due to Corona, this year's "Idea Conference - From Ideas to Realization" will also take place in digital format only.

Adam Orlinski, B+G Vienna, will give his lecture from 11:15 - 12:00:
"Parametric Engineering - Strategies for Combining Algorithmic Modelling and Structural Design".

08 October 2020

2020 ConstruirAcier Trophées Eiffel: Awarded

The Lycée Léonard de Vinci in Saint-Germain-en-Laye, France, has won the 2020 ConstruirAcier Trophée Eiffel. Congratulations to TANK Architectes and COSA - Colboc Sachet architectures!

Bollinger+Grohmann was responsible for the structural design.

© TANK et COSA, architectes associés, Photo : Camille Gharbi

September 2020

First game at Allegiant Stadium in Las Vegas

Las Vegas Raiders hosted their first game at Allegiant Stadium in Las Vegas. The opening match in the newly built 1.8bn mega stadium took place on September 21st.

Bollinger+Grohmann provided the design of the cable roof structure and did the studies for the complex Biglift-installation and prestressing procedure of the cable roof. We were present on-site from the very beginning until the last cable was pinned.

01 October 2020

Construction progress in Luxemburg

The construction work on the new European Commission building complex in Luxembourg is progressing. The construction of the new building complex includes two construction phases. First, the 180-meter-long 7-storey main building will be built. In the second phase, the 90-meter high office tower is to be built. Both buildings should be completed by the beginning of 2024. The Bâtiment Jean Monnet II was designed by KSP - Jürgen Engel Architekten. Bollinger+Grohmann are responsible for structural and façade engineering.

22 September 2020

Kneipp Erlebnispark - Olsberg bridge

The 34-metre long bridge at the western turning point of the Kneipp Active Circuit in Olsberg was lifted in September and is now close to completion.

Bollinger+Grohmann are responsible for object planning and structural engineering.

24 September 2020

Topping out ceremony: Training Center Bonn

After a construction period of only 10 months, the topping-out ceremony for the new medical training center was celebrated at the Bonn University Clinic.
After completion, the four-story reinforced concrete building will provide space for over 600 trainees.

B+G was responsible for the structural engineering.

23 September 2020

"2 of 5": The International Highrise Award 2020

B+G was responsible for the structural concept of two finalists 2020: "Leeza Soho" in Peking and "Omniturm" in Frankfurt - where we were also in charge of the façade design (concept- and schematic design, design development). Congratulations to our clients Soho and Tishman Speyer and the design teams led by Zaha Hadid Arch. and BIG.

The International Highrise Award has been awarded by the city of Frankfurt am Main since 2003.

20 September 2020, from 4 p.m.

Next Expertenforum: Die adaptive Gebäudehülle

Together with the DBZ as a media partner, NEXT Partner invites all interested and curious parties to the virtual NEXT expert forum on 22 September 2020.

4:30 p.m.:
"Fluid Flow Glazing: eine Glasfassade für die Zukunft?", lecture of Daniel Pfanner, partner/management, Bollinger+Grohmann

22 September 2020

Autodesk BIM Modeling Guideline

The new and first edition of the German AUTODESK BIM MODELING GUIDELINE was released yesterday. It contains a lot of useful tips provided by the main author Markus Hiermer and expert insights by our friends and project partners HL-Technik, Kohlbecker, VRAME and many others. Our colleagues Florian Gschwind and Alexander Hofbeck from B+G Munich and Frankfurt were also involved and contributed with their knowledge and project experience, such as how to set-up a BIM-Workflow in a collaborative environment with Architects and MEP-Planners or how to create proper BIM-Models.

16 September 2020

Out now: Ingenieurbaukunst - Engineering made in Germany

The book presents 20 outstanding buildings out of five volumes of the book "Ingenieurbaukunst", published by the Federal Chamber of Engineers.

We are very happy to be part of this volume featuring two of our projects, the Louvre in Lens and the new ECB premises, which even made it onto the cover.

05 September - 22 November 2020

"urbainable - stadthaltig"

Positions on the European City for the 21st Century
Exhibition by the Akademie der Künste.

34 members of the Architecture Section present a broad spectrum of ideas for the city of the future along with the pressing issues of our time, such as digitalisation, mobility, cultural techniques of density, handling with nature, building in existing structures or technical innovations.

Duration of the exhibition: 5.9. - 22.11.2020
Location: Academy of Arts, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin

Picture © Erik-Jan Ouwerkerk. Graphic: Heimann + Schwantes

05 September 2020, 4 pm

The Watson's Hotel (2019, India, 82 min.)

The film by Ragunath Vasudevan, Nathanie Knop and Peter Rippel will be shown in full length on the opening weekend to complement the exhibition contribution of Klaus Bollinger and Ragunath Vasudevan.

25 August 2020

Interchange Pavillon, South Eveleigh, Sydney

The newly opened Interchange Pavilion located in the Australian Technology Park consists of 15 tonnes of robotically moulded glass-reinforced concrete, 1400 pieces of router cut hardwood and 250 metres of stainless steel ground rails. The unique material palette is supported by a 14-tonne structure made up of 1650 digitally fabricated aluminium pieces to form a 350 m² public art installation. Bollinger+Grohmann was responsible for structural engineering.
Photo: Studio Chris Fox
Isomoetry: Bollinger+Grohmann

May 2020

B+G in Düsseldorf

Since the end of May we are now also represented in the Rhineland with our new branch in Düsseldorf.
The address is:
B+G Bollinger and Grohmann GmbH
Zollhof 6 / Grand Bateau
40221 Düsseldorf
Due to current situation, the planned opening ceremony of the office has unfortunately been delayed until after Corona.
If you are in the region, you are welcome to drop by for a visit.
We are looking forward to new exciting projects!

26 June 2020

Won: Extension Sportforum Hohenschönhausen, Berlin

B+G won the competition for the extension of the top sports training centre for winter sports called Sportforum in the general planning team with Nieto Sobejano Arquitectos, Berlin and Madrid.
The new building will be directly connected to the existing speed skating hall and will provide spaces for further training facilities for the athletic training of the ice sportsmen as well as a functional area with offices, sanitary facilities, changing rooms and lounges.
Visualisation: Nieto Sobejano

18 June 2020

Opening of the Deichman Library in Oslo

After the delay caused by Corona, the opening of the new Deichman Library will finally take place on the 18th of June. The official opening ceremony can be followed live on Facebook at 5:00 pm.
B+G was responsible for the structural and façade design of this exciting project.
Photo: Einar Aslaksen

16 July 2020

åpning av klimahuset

Klimahuset i Oslo, som er tegnet av Lund Hagem og Atelier Oslo, ble åpnet av kronprinsen 16.06.2020. Vi deltok i prosjektering av konstruksjon og bærekraft fra konkurranse til og med forprosjekt samt prosjekteringsgruppeledelse i skisse- og forprosjekt. Vi gratulerer alle involverte med et fint og bærekraftig bygg.

11 June 2020

Vi vant! Nytt utkikkspunkt til Sivlefossen i Nærøydalen, Voss

Østengen & Bergo har sammen med Bollinger+Grohmann vunnet arkitektkonkurransen om det nye spektakulære utkikkspunktet til Sivlefossen. Vi ble invitert som et av tre kontorer i konkurransen om nytt utkikkspunkt til Sivlefossen i Nærøydalen, Voss.
Rendering: Østengen & Bergo

9 June 2020

Konkurranse "Opptre" i Oslo: 1. premie

Sammen med Mopo arkitekter og Tømrermester Torstein Newth vant vi innovasjonskonkurransen «Opptre». Prosjektet vårt som var et 50-talls Husbanken typehus ble premiert for både arkitektur, energiforbruket (83% reduksjon) og nZEB-balansen.

27 May 2020

Winning competition - Arena Porte de la Chapelle

We are happy to announce that we won the competition of "Arena" for the Olympics and Paralympics 2024 in Paris together with Ville de Paris and Bouygues Bâtiment Île-de-France and the architect offices SCAU and NP2F.
The 8000-seat venue and the two superimposed timber gymnasiums will host the Badminton and Taekwondo competitions. Afterwards, Basketball games and music shows will be hosted in the arena.
Bollinger+Grohmann supported the team with structural and façade engineering.
Image credit: ArtefactoryLab

14 May 2020

Quartiersporthaus Wilhelmsburg, Hamburg: 1st prize for ROBERTNEUN

Congratulations to the architects from ROBERTNEUN on winning 1st prize in the urban planning and building construction competition for the
"Quartiersporthaus Wilhelmsburg" in Hamburg.
The "Quartierssporthaus" forms the centre of the newly developing Elbe island quarter located in Hamburg Wilhelmsburg. In future, the new building will be the sporting home of the Bundesliga basketball club Hamburg Towers. In addition, a triple sports hall, a sports hostel, a hotel and an office building are planned.
B+G consulted the competition team in terms of structural engineering.
Visualisation: ROBERTNEUN

May 2020

"Bleiben und Begegnen unter einem Dach"

As Deutsche Bauzeitschrift magazine partner, Agnes Weilandt comments on spectacular structures, digital planning processes and the limits of feasibility in the current issue about roof structures and in the DBZ podcast.
There is also a report on the roof construction of the Frans Masreel Centre in Kasterlee, Belgium. B+G was responsible for the structural engineering.

20 March 2020

WINNING COMPETITION - Didier Vaillant sports complex, Villiers-le-Bel, France

We are very happy to announce that we won the design competition for the construction of the project Didier Vaillant sports complex with architects bureau faceB and Ylé Architectes.
The sports equipment project engages in current problems by structural optimization to reduce useful material with timber lattice beams, the choice of local materials and low carbon emissions.
Bollinger+Grohmann supported the team with a structural engineering consultancy.
Image credit : Edouard Maréchal - Paris Picture Club

13 March 2020

WINNING COMPETITION - Gymnasium and multi-purpose hall, Presles-en-Brie, France

We are very happy to announce that we won the design competition together with the architects Lemoal Lemoal for the construction of a gymnasium and a multi-purpose hall, held by the city of the Presles-en-Brie. This project proposes material optimization, the choice of local materials and low carbon emissions with the use of timber lattice beams. Bollinger+Grohmann supported the team with structural and façade engineering consultancy.
Image credit: Jeudi Wang

February 2020

Article by Stefan Polóny: DBZ 02/2020

Reading tip by Stefan Polóny in the DBZ (Deutsche Bauzeitschrift) issue 02/2020.
Foto: Benedikt Kraft / DBZ

13 January 2020

WON: Competition for the new office tower in Düsseldorf at Kennedydamm 55

Congratulations to kadawittfeldarchitektur, who has won the competition for the new office tower in Düsseldorf at Kennedydamm 55.
The twisted tower will contain approx. 26000m² and reach a height of 120m.
The client is AENGEVELT Immobilien from Düsseldorf. We supported the team with structural and façade engineering consultancy.

December 2019

3 x CTBUH Award of Excellence Winner 2020

The Omniturm was the only European high-rise building to receive the Award of Excellence in the category "Best Tall Building 100 - 199 meters", alongside five other high-rise buildings from Asia, Australia and North America.
The Leeza SOHO Tower was also awarded in the category "Best Tall Building 200-299 meters".
The LAKTHA CENTER is listed in the category "Best Tall Building 400 meters and above".
We are delighted to have been part of the planning of these extraordinary buildings and congratulate all those who were involved in its construction.

1 January 2020

Bollinger+Grohmann is growing

As of January 1st, 2020, Bollinger+Grohmann will also be represented in Budapest and Brussels.
Managing director and administrator in Budapest is Csaba Böhm.
Address: Bollinger + Grohmann Engineers Kft.,
Kossuth Lajos utca 4. 3rd floor 3B,
1053 Budapest, Hungary.
Managing director and administrators are Wim Jansen, Kenny Verbeek and Klaas de Rycke.
Address:
Bollinger Grohmann S.r.l.,
Boulevard de l'Empereur 24,
1000 Bruxelles, Belgium.